• Su ve Atıksu Analizleri

  SEGAL Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Yetkili olarak Su, Atıksu, Deniz suyu ölçüm ve analizleri ihtiyaçlarınızı, yetkili personelleri ile çözümlemektedir.
  +Daha Fazla
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

  Gürültü Ölçümleri, Toz Ölçümleri, Termal Konfor Ölçümleri (ısı, nem) Aydınlatma Ölçümleri ve Kişisel Maruziyet ölçümleri ile İSG alanındaki diğer ölçümler
  +Daha Fazla
 • Sediment ve Toprak Analizleri

  Noktasal sahalara dair yönetmelik kapsamında toprak analizleri ve dip sedimenti analizleri laboratuvarımızda çevre mevzuatı kapsamında yapılmaktadır.
  +Daha Fazla
 • Tehlikeli Atık ve Çamur Analizleri

  Atıkların düzenli depolanmasına dair yönetmelik kapsamında Ek-2'de belirtilen analizler ve tehlikeli maddelerin su ve çevresine neden olduğu yönetmelik kapsamında analizler yapılmaktadır.
  +Daha Fazla
 • Deniz Suyu Analizleri

  TRİX İndeksi Analizleri, Balık Çiftliğine Yönelik Analizler ve Yüzme suyu kalitesi yönetmeliğine yönelik analizler
  +Daha Fazla
 • Numune Alma Hizmetleri

  Su, Atıksu, Deniz Suyu, Toprak, Arıtma Çamuru, Dip Sedimenti ve Göllerden Numune alma hizmetleri
  +Daha Fazla
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Duyurular
 • Yetki Belgelerimiz
 • Laboratuvarımız
Analyte Z score
Total aerobic count 22°C -0,58
Total aerobic count @ 37°C -0,48
Escherichia coli 0,00
Enterococci (faecal streptococci) 0,02
Pseudomonas aeruginosa -0,15

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YETKİ BELGEMİZ YENİLENDİ… (19.02.2015)

SU - ATIKSU - DENİZ SUYU NUMUNE ALINMASI KONUSUNDA 13 PERSONELİMİZ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA YETKİLENDİRİLMİŞTİR. (2015)

KATI ATIK - ARITMA ÇAMURU - TOPRAK NUMUNE ALMA KONUSUNDA 5 PERSONELİMİZ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA YETKİLENDİRİLMİŞTİR. (2015)

TÜRKAK YETKİ BELGEMİZ YENİLENMİŞTİR. (18.8.2014)

Websitemiz Yenilendi (01.10.2012)

Laboratuarımız, Katı atık arıtma çamuru dip sedimenti alma konusunda yetkilendirilmiştir. (06.02.2012)

Laboratuarımız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca düzenlenen yeterlilik testlerinin tamamından (atıksuda Nitrat, sülfat, Klorür, KOİ, Yağ Gres, Hg, As ve Deniz suyunda Hg ve As ) z skoru < 2 ile başarı göstermiştir. (10.01.2012)

TÜRKAK YETKİ BELGEMİZ YAYINLANDI (09.05.2011)

3 Personelimiz Atık, Arıtma Çamuru ve Topraktan Numune Alma Eğitimi'ni başarı ile tamamladı. (14.04.2011) 14

T.C Çevre ve Orman Bakanlığı Yetki Belgemiz Yayınlandı (13.08.2010)

Laboratuarımız uluslararası düzeyde kapsamımızda yer alan parametrelerden yeterlilik testlerinde başarı göstermiştir. (01.11.2010)

5 Personelimiz Çevresel Gürültü konusunda sertifikalandırılmıştır. (20.12.2011)

6 Personelimiz Numune Alma konusunda Çevre Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiştir.
(20.12.2011)

 

Segal Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuarı

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yetki Belgesi

 

 

Laboratuarımız her geçen yıl cihaz altyapısını güçlendirerek daha kaliteli hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Laboratuarımızda kullandığımız bazı cihazlarımız;

 • ICP – OES
 • AAS- / Hidrür Sistem
 • GC  / ECD / GC FID / Head Space
 • Mikroldalga Parçalama Sistemi
 • Gürültü ve Titreşim Ölçüm Cihazları
 • PM 10 ve PM 2,5 Örnekleme Cihazları
 • UV, UV-VIS Spektrofotometre
 • Mikrobiyolojik Güvenlik Kabini
 • Azot Protein Tayin cihazı
 • Soxhlet Ektraksiyon cihazı
 • Kişisel Toz, VOC ve Kişisel Gürültü Ölçüm Cihazları vb.
 • Termoreaktörler vs…
Bizi Takip Edin

Tehlikerli Atık ve Artıma Çamuru